ارتباط با ما

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان علی اکبری، خیابان صحاف زاده، پلاک۲۲، طبقه اول کدپستی: ۱۵۷۶۹۴۵۱۱۱

آدرس کارخانه: اصفهان، فلاورجان، شهرک صنعتی اشترجان، خیابان ششم، فرعی سوم، پلاک ۲۱۳ کد پستی: ۸۴۶۵۱۹۶۶۱۷

تهران: ۸۸۵۱۵۴۸۱-۴ (۰۲۱) کارخانه: ۳۷۶۰۹۴۲۴-۸ (۰۳۱)

شماره همراه: ۰۹۱۲۰۴۰۲۳۴۷

info@neginrose.com  |  factory@neginrose.com

فکس تهران: ۸۶۱۲۱۸۰۹ (۰۲۱)  |  کارخانه: ۳۷۶۰۹۴۲۹ (۰۳۱)

فرم تماس

شبکه های اجتماعی